Wat zijn implantaten?

Een implantaat is te vergelijken met een kunstwortel die als een schroef in de kaak wordt geplaatst. Deze komt op de plaats waar de wortel van de vroegere tand of kies heeft gezeten. Een implantaat wordt onder plaatselijke verdoving in de kaak aangebracht. Op één of meerdere implantaten kunnen een kroon, brug of overkappingsprothese gemaakt worden.

De behandeling

Eerst krijgt u plaatselijke verdoving. Daarna maakt de implantoloog het tandvlees los op de plekken waar de implantaten moeten komen zodat het kaakbot zichtbaar wordt. Vervolgens boort hij een gaatje in het kaakbot. In dat gaatje schroeft de implantoloog het implantaat. Daarna hecht hij het tandvlees weer dicht.

Kronen of bruggen op implantaten

Bij het ontbreken van één tand of kies kan op een implantaat een kunsttand of -kies worden geplaatst van porselein. Als er meerdere tanden of kiezen ontbreken, kan er een brug worden geplaatst op implantaten. Een kroon of brug op implantaten is voor de patiënt een niet uitneembare vervanging van één of meer ontbrekende tanden en/of kiezen.

Klikgebit (kunstgebit op implantaten)

Bij het ontbreken van meerdere of van alle tanden of kiezen kan op implantaten (meestal twee of vier) een overkappingsprothese worden geplaatst. Een overkappingsprothese is een kunstgebit dat zit vastgeklikt op de implantaten. Dit noemt men ook wel een klikgebit. U kunt het gebit zelf in en uit de mond nemen.

Wanneer is een behandeling met implantaten mogelijk?

In principe kan bij iedereen bij wie het kaakbot is volgroeid (vanaf ongeveer 18 jaar) een implantaat worden geplaatst. Er zijn wel een paar voorwaarden waaraan moet worden voldaan om de implantaten een succes te laten zijn.

  • Er moet genoeg kaakbot zijn om implantaten in te kunnen plaatsen;
  • Het kaakbot moet gezond zijn;
  • Het tandvlees rondom de eigen nog resterende tanden en kiezen moet gezond zijn. Als dat niet het geval is, dan met het eerst gezond worden gemaakt, voordat een implantaat kan worden ingebracht;
  • U moet bereid zijn en in staat zijn de implantaten goed te onderhouden. Dus een goede mondhygiëne is een vereiste;
  • Het succespercentage van implantaten bij niet-rokers is hoger dan bij rokers.
    Om te kunnen beoordelen of u voldoende kaakbot hebt en of het gezond is, moeten er röntgenfoto’s worden gemaakt. Door nieuwe technieken is het tegenwoordig mogelijk om op plaatsen waar weinig kaakbot aanwezig is, nieuw kaakbot te laten ontstaan.

Wij kunnen u hierover verdere informatie geven.