Ontbrekende delen vervangen met kronen en bruggen

Als een tand of kies geheel of gedeeltelijk verdwenen is (of zelfs niet is aangelegd) kan het ontbrekende deel worden vervangen door een kroon of brug.

Bij een kroon wordt eerst een deel van de beschadigde tand of kies rondom afgeslepen. Vervolgens wordt er een nieuwe kroon in de vorm van een tand of kies op gezet.

Een brug vervangt één of meer ontbrekende kiezen of tanden. De brug bestaat uit een kunsttand- of kies, met een bevestiging aan naastgelegen tanden of kiezen. Een brug rust op de kiezen/tanden links en rechts van de open ruimte. Een vrij-eindigende brug zit maar aan één kant vast. Bij beide vormen worden de kiezen of tanden die als steunpunt dienen, deels rondom afgeslepen, hier komen dan de kronen waar de kunsttand aan vast zit.

Kronen en bruggen zijn van porselein, zirkonium, metaal met een laagje porselein of helemaal van goud. Houdt de randen van de kroon goed schoon met flossdraad of ragertjes en door zorgvuldig te poetsen.