Wanneer is het nodig om een tand of kies te trekken?

Als een tand of kies erg beschadigd is, erg scheef zit of geen houvast meer heeft in het kaakbot, kan het nodig zijn om de tand of kies te trekken.

Wat is belangrijk na het trekken van een tand of kies?

  • U dient te wachten/voorzichtig te zijn met eten totdat de verdoving helemaal is uitgewerkt.
  • U kunt gewoon drinken maar u moet de eerste 24 uur niet de mond spoelen!
  • U dient de eerste 24 uur niet te heet te eten en drinken.
  • U dient de eerste 24 uur niet te roken of alcohol te gebruiken.
  • U moet de eerste 24 uur geen zware inspanning doen, en zeker niets doen waarbij u uw hoofd langere tijd omlaag moet houden

Indien u geneesmiddelen slikt is het raadzaam hierover eerst contact op te nemen met uw tandarts.